List/Grid

Daily Archives: 10:01 pm

Mẹ và thai nhi vào tuần 34 như thế nào?

Thai nhi chèn ép và tạo áp lực nên các cơ quan trong cơ thể nên người mẹ thường cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Thường thì cơn gò… Read more »